Blog Archives for category İş Hukuku

hukuk_is

İŞ HUKUKU SORULAR – CEVAPLAR

İşçinin ne kadar süreyle devamsızlığı halinde iş sözleşmesinin işveren tarafından tazminatsız feshi mümkündür? İŞ HUKUKU SORULAR – CEVAPLAR…