Blog Archives for category Araştırma-Yorum

İşletmeler canlı organizmadır

İşletme yaşam döngüsü

İşletme, genel itibariyle bir girişimcinin (müteşebbis) fikir sancısı ile ortaya çıkan kurumdur. Bu süreç; yerindelik yöntemiyle gidilirse uzun araştırma, fizibilite, bilirkişi, istişare ve ilgili kurumlardan yeterli bilgi toplanarak netleştirilir ve fikir olgunlaştırılır.

kölelik

Çalışanı “aktif” tutma

Bu yazıda ceza yöntemini savunuyor olduğum zannedilmesin, asıl vurgulamaya çalıştığım insan fıtratının; tüm canlılarda olduğu gibi zarardan kaçınma yönünden daha duyarlı olduğu, bir menfaati elde etme hususunda daha seçici, adeta süzüp tartarak ve daha yavaş harekete geçtiği gerçeğidir.

Çalışmak mutluluktur

Ödül ve Takdir çalışan mutluluğunu artırır

İş hayatında, çalışanın tüm yeteneklerini ortaya koyması ve güçlü bir etkiyle ondan en yüksek faydayı elde etmek için türlü motivasyon unsurları kullanılmakta ve hala büyük bütçeli araştırmalar ile yeni yollar aranmaktadır.

Takım, zor işleri başaran nitelikli bireylerdir

Takım ruhu

akım; ortak bir amaç için bir araya gelmiş, farklı yetkinlikteki nitelikli insanlar grubudur. Takımın en önemli özelliği, yetkin insanlar ve ortak amaçtır, zor yanı ise tüm ekibin sürekli iletişim halinde olması ihtiyacıdır. Hatta bir yönüyle takım kendi motivasyonunu ve performansını kendisi sağlar. Bu zorunluluk, farklı kabiliyet ve kişilik modellerinin bir araya gelmiş olmasındandır.

Sosyal çevre, kültürel değerde katar

Sosyal sermayeniz

Network, iş veya sosyal hayatınızda tıkandığınız noktada telefon açıp fikir sorabileceğiniz yakınlıktaki çevrenizdir. Bu çevrenin büyüklüğü insanın sosyal zenginliği olarak ifade edilirken, farklı bir görüş olarak bu çevre, ilişkilerle insan kullanma olarak nitelendirilmektedir.

küçük insan

Liderlik

Lider yalnız kişidir, sorunlara çözüm arar ve şu yönden de çok uyanık olmalıdır: Her dediğine evet diyen biriyle çalışıyorsa, ikisinden biri fazladır. Fikirler ancak “telahuk-u efkâr” ile gelişip hakikatler ortaya çıkabilir. Eğer bir fikrin üzerine başkaları yeni bir parça eklemiyor veya eksiğini göstermiyorsa o fikri aynen onaylayan 10 kişi, aslında bir kişi olmuş demektir. Tersine bir fikir diğerleri tarafından besleniyor geliştiriliyor, eksikleri gideriliyor ise, ortak akılla isabet oranı oldukça yükseltiliyor demektir.

universite

Başarı, elde edilen sonuçtur.

Başarı, sonuçla belli olur. İnsanlar hep aynı istek düzeyinde, başarıya yönelmişler midir? Bir şeyi başarma; niyet, tutku, kararlılık formülünün sonucu… Continue reading »

Fikrinizin frekansı nedir?

Fikrinizin frekansı nedir? İnsan düşünen varlıktır. Herkeste farklı fikirler, farklı çözüm önerileri, olaylara farklı yaklaşım biçimleri vardır. Bunları bir standart… Continue reading »

Kurumların başarısı için elinde ne var?

Kurumların başarısı için elinde ne var? Her işletme, hizmet -ürün kalitesini artırma ve rekabet ortamında tercih edilen konumda bulunmayı ister…. Continue reading »

Üniversite ve öğrenci sayısındaki patlama ve bilimsel zayıflama

Açılan üniversite sayısı artmaktadır, aynı zamanda öğrenci sayısı da artmaktadır. bu durumda bilimsel kalite ve ARGE faaliyetlerinde başarı korunabilmekte midir? eğer öğretim üyesi sayısında artma olursa ve yetkinlikleri bilimsel araştırma üzerinde yoğunlaşırsa neden olmasın.