Birden fazla işverenle çalışma…

10 Temmuz 2007

2011 yılı vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik operasyon ve kaçakçılığı önlemeye yönelik hızlı kararlar ve özellikle gelir artırıcı aflarla geçiyor. Bu nedenle işçi ve işverenlerin gelirleriyle ilgili sıkı önlemler ve takipler başlayacağı söylenebilir. Bu konuda işçilerin bilmesi gereken bir hususa dikkat çekeceğiz.

İş hayatını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı SSGS Kanununda, bir iş görenin birden fazla işverenin yanında çalışması ve ücret alması hususunda bir kısıtlaması bulunmamaktadır.

Bu çalışmaların her biri iş kanunu açısından gerekli hak ve sorumluluklara tam olarak sahipken SGK açısından da ödenecek primlerin hepsinin tam olarak yatırılması gereklidir.

Bir işveren yanında çalışan SGK’lı bir işçinin ikinci bir işveren yanında da çalışması mümkün olduğu gibi her ikisinde de SGK primlerinin yatırılması zorunludur. Bunlardan birinci işveren SGK’sını yapıp primlerini öderse ikinci işveren için zorunlu olmadığı gibi yanlış bir bilgi dolaşmaktadır ve ne yazık ki uygulamada da rastlanmaktadır. Ancak gerçek öyle olmayıp, bu durumda ikinci işveren kaçak işçi çalıştırmış olmaktadır.

kariyer

İşçi yönünden de iki önemli husus vardır.

  1. İşçi her iki işverenin yatırdığı SGK primlerinin tavanı aşması halinde aşan kısmın işçi payını Sosyal Güvenlik Kurumundan geri isteye bilir. (%14 işçi payını)
  2. İşçi Gelir Vergisi açısından da her işyeri için ayrı sorumluluk altındadır.

İşçi her bir işveren tarafından ödenen ücretler için ayrı gelir vergisi ödemeye mecburdur. (GVK. 128) Bu durum ikinci bir yasal yükümlülük de oluşturmaktadır. İkinci bir işverenden alınan ücretin GVK 86. maddede belirtilen dilimi aşması halinde elde edilen gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Örnek: İşçi A 2011 yılında İşveren B’den 30 bin TL ücret geliri elde etmiş olsun. İkinci işvereni olan C’den de 24 bin TL gelir elde etmiş olsun. Bu işçi 2011 yılı gelir vergisi dilimlerinin ikincisi olan 23 bin TL sınırını aştığı için ikinci işverenden elde ettiği 19 bin + birinci işverenden elde ettiği 30 bin olmak üzere toplam 54 bin TL üzerinden yılsonunda beyanname verecektir.

Eğer ikinci geliri 23 bin sınırının altında kalsaydı her ikisinden de muaf olacaktı.

Bu sorumluluk bir işverenden gelirin ne kadar olursa olsun önemi olmadığı yönündeyken birden sonra 2-3 veya 4 işverenden gelir elde eden için toplam tutarı önemlidir.

Elde edilen gelir tutarı, gelir vergisi diliminin 2. dilimini geçmediği sürece sorun yokken geçmesi halinde işveren sayısı 2 veya daha çok olmasının önemi olmaksızın hem ilgili işyerlerinde kaynakta ücretten gelir vergisi kesilip yatırılırken hem de beyanname vererek toplam gelir üzerinden vergi dairesine gelir vergisi ödenecektir.

Mutlu çalışmalar dileğiyle

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir