İDDİALI KURUM KÜLTÜRÜ

14.8.2006

Son yılların yükselen değeri, etkili kurum kültürü oluşturarak çalışanların neyi-nasıl yapacakları konusunda genel kurallar içinde inisiyatif kullanmalarını sağlamak şeklinde olmuştur. Bu kanaat elbette ki doğrudur. Çalışanlar bu yolla daha canlı ve içten iş görmekle beraber, yeteneklerini sergileyerek başarılı işler çıkarabiliyorlar. Sürekli güdülmesi gereken çalışanlar yerine kendiliğinden motorlu, sorumluluk alabilen ve başarı odaklı çalışanlara kavuşa biliniyor.

Kurum kültürüyle aynı değeri paylaşan çalışanlar, kolaylıkla fedakârlık yapıp kurumun menfaatlerini kendi küçük çıkarlarının üzerine çıkarabilirler. Hele kriz durumlarında sahiplenme ve fedakârlık çok daha artmaktadır. Elbette ki kurum kültürü rast gele oluşmaz. Bunun için üst yönetim ve çalışanlarında içinde bulunduğu çalışma sürecinin içinde gelişerek oluşur. Katı kuralları yoktur, durağan değildir, sosyal amaçlıdır ve çalışanları iş arkadaşı olarak görür. Onları işin tamamlanmasında bir araç olarak gören anlayışlar ise zaten kültür oluşturamamışlardır.

Kültür çatışmalarında ise, insanlar ya değerlerine ya inançlarına saygı gösterilmediği için manevi baskı altında kalıp vicdani rahatsızlık duyarlar ve motivasyon ile verimlilik yüksek bir oranda azalır. Çalışanın işi sahiplenme ve kuruma bağlılıktaki sürekliliği de azalır.

Yönetim, çalışanlar ve kurumun hedefleriyle çelişen kararlar alıp yönetim biçimi sergiler ise çalışanlar yalnızlık yaşar ve kurum kültürüne aykırı davranmak zorunda kalır. Çünkü insanlar baskı ile de olsa kendi değer yargılarının aksine uzun süre tahammül edemezler.

Örneğin: Yoksulların doyurulduğu bir aşevinde, bakımının yapıldığı huzur evinde insanlara eşit muamelenin olmadığını paralı ve takipçisi olanların kayrıldığını gören yeni bir çalışan, işe başladığı anda farklı davranışları görecek ve içsel mücadele yaşayacaktır. Ya görmemek için daha az iş yapacak veya diğerleriyle ve yönetimiyle çelişecektir. Bu vicdani baskı ve kendi öz değerlerine zıt yaşama durumu çalışmasına yansıyacağından belki en başarısız eleman durumuna düşecektir.

Kurumsal kültür kendi kendini denetleyen bir güç gibidir. Özümsenmiş kültüre uymayanlar diğer çalışanlar tarafından yönlendirilir ve yeni çalışanlar içinde kabule zorlanır. Güçlü kültürler, şirketlerin büyük sınavları başarıyla atlatmasına yardımcı olur. Çalışanlara ayrı bir gurur ve güven verir. Bununda yolu; İddialı Kültürler Oluşturmaktan geçer.

İddialı kültürde üç esas vardır:

  1.  Müşterinin sevinci: Müşteriyi memnun etme değil, sevindirme.
  2.  İş arkadaşlarının sevinci: Yönetimin çalışanları sevindirmesi.
  3.  Sürekli gelişme: Kurumda sürekli gelişme ve bulunduğu sektörde ilk olma amacının benimsenmesi.

Bu amaçları yürütecek kültür oluşturulması zor olmadığı gibi bu konuda istikrarlı ve takipçi olmakta kurumu başarıya götürmekte önemli etki oluşturacaktır.

 

 

Muammer MURAT

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

Tagged: , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir