Blog Archives for tag dayanışma

Takım, zor işleri başaran nitelikli bireylerdir

Takım ruhu

akım; ortak bir amaç için bir araya gelmiş, farklı yetkinlikteki nitelikli insanlar grubudur. Takımın en önemli özelliği, yetkin insanlar ve ortak amaçtır, zor yanı ise tüm ekibin sürekli iletişim halinde olması ihtiyacıdır. Hatta bir yönüyle takım kendi motivasyonunu ve performansını kendisi sağlar. Bu zorunluluk, farklı kabiliyet ve kişilik modellerinin bir araya gelmiş olmasındandır.