Blog Archives for tag risk

universite

Başarı, elde edilen sonuçtur.

Başarı, sonuçla belli olur. İnsanlar hep aynı istek düzeyinde, başarıya yönelmişler midir? Bir şeyi başarma; niyet, tutku, kararlılık formülünün sonucu… Continue reading »

Amatör Yönetici Sendromu

  Amatör Yönetici Sendromu Yönetici, kendisine emanet olan bir ekiple üzerine vazife olan işleri başarmak ve hedefe varmak zorunda olan… Continue reading »