Blog Archives for tag ülkemiz

business

Şirketlerin Altın Yakalıları Değerlendirmesi

Ülkemizde şirketlerin “stratejik yönetim” sistemine eğilmesi 2000’li yıllarla başlar. Gerçi 1980’lerin sonunda insan kaynakları departmanının kurulmasıyla çalışan kademeleri yeniden tanımlanmaya başladı: “yönetim kurulu, tepe yönetim, üst yönetim, beyaz yaka, mavi yaka, uzman” gibi yönetim ve çalışan kademeleri tanımlandı.