Blog Archives for tag üniversite

Üniversite ve öğrenci sayısındaki patlama ve bilimsel zayıflama

Açılan üniversite sayısı artmaktadır, aynı zamanda öğrenci sayısı da artmaktadır. bu durumda bilimsel kalite ve ARGE faaliyetlerinde başarı korunabilmekte midir? eğer öğretim üyesi sayısında artma olursa ve yetkinlikleri bilimsel araştırma üzerinde yoğunlaşırsa neden olmasın.

Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi

Kâr beklentisi olan işletmelerde performansın omurgası bellidir, kârın artırılması. Tüm sistemi, süreçleri, kadroları, eğitim konularını, yönetim biçimini ve tayin atama esaslarını bu hedefe göre oluşturmak ve bunları ölçmek.

universite

Üniversite – Sektör İşbirliğinde Karşılıklı Beklentiler

Gelişmiş sanayi ülkelerinde ve sanayileşen ülkelerde üniversite-sektör işbirliği önemsenmekte hatta bunlara devlet dahi yasal düzenleme ve teşviklerle büyük destek vermektedir.