Blog Archives for tag verimlilik

Sema

Verimli İstişare kuralları

Verimli İstişare ve Toplantı İşletmeler belli bir misyonu gerçekleştirmek için kurulur ve bu yolda strateji geliştirirler. Orta ve uzun vadeli… Continue reading »

Bir değil 10 beyinle düşün

Bir değil 10 beyinle düşün: Bir işi yapmak üzere çalışmaya başlayan insanlar belli seviyede bu çalışmanın boşa gideceğini, desteklenmeyeceğini, önemsiz… Continue reading »

Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi

Kâr beklentisi olan işletmelerde performansın omurgası bellidir, kârın artırılması. Tüm sistemi, süreçleri, kadroları, eğitim konularını, yönetim biçimini ve tayin atama esaslarını bu hedefe göre oluşturmak ve bunları ölçmek.