Blog Archives for tag zirve

İşletmeler canlı organizmadır

İşletme yaşam döngüsü

İşletme, genel itibariyle bir girişimcinin (müteşebbis) fikir sancısı ile ortaya çıkan kurumdur. Bu süreç; yerindelik yöntemiyle gidilirse uzun araştırma, fizibilite, bilirkişi, istişare ve ilgili kurumlardan yeterli bilgi toplanarak netleştirilir ve fikir olgunlaştırılır.